Announcement

Collapse
No announcement yet.

New zeovit reef in israel

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • New zeovit reef in israel

  ùìåí ìëåìí
  ùîé îàåø îåøãåê îçåìåï áï 24


  ôøèé äîòøëú

  îéëì úöåâä : 72 øåçá ,72 òåî÷ ,65 âåáä øéîìñ
  àåáøôìå ôðéîé

  ñàîô : 65 øåçá,65 òåî÷ (10ñî ìôéöåé àéãåé), âåáä 43

  400 ìéèø ðèå

  îñìòú áøàðöéí îøçôú ùðáðúä áäîåï ùòåú òáåãä

  îëùåø

  ôåø÷ :deltec 1351dc

  îùàáåú âìéí: MP10,MP40

  úàåøä: RADION G3 PRO

  îùàáú äòìàä: eden 5,000

  ÷éøåø :äéìàä 1/2 - îùàáú äæðä eden 2,800

  çéîåí: SCHEGO 600w

  á÷ø: dixell XR110C

  îùàáú îéðåï: Pacific Sun Kore5

  ôéöåé àéãåé: Pasific Sun ATO

  ëøâò äîéëì áéåí äùðé ìñéé÷ì
 • #2
  úúçãù.

  àúä îúëååï ìòáåã áùéèú æàåáéè?

  Comment

  Working...
  X